Algemene Voorwaarden 

Op alle rechtsbetrekkingen van Anouk Fotografie zijn de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en kunnen u op verzoek ter beschikking worden gesteld.

Website by Tomston